Close
Book Your Reservation

Bel: 0541 351983

Privacy Verklaring Massagepraktijk Medistone

Privacy Verklaring Massagepraktijk Medistone

Hier vind je de privacy verklaring van Massagepraktijk Medistone in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt.

In deze verklaring wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens, die bij ons bekend zijn, wordt omgegaan . De privacy verklaring is te vinden op onze website en is duidelijk zichtbaar in de ontvangstruimte van onze praktijk. Heb je vragen over deze privacy verklaring neem dan gerust contact met ons op.

Inleiding

In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop Massagepraktijk Medistone als verantwoordelijke in de zin van de AVG – met jouw persoonlijke gegevens omgaat. Zo leggen wij uit welke gegevens wij van jou bewaren, waarom wij dit doen en hoe lang jouw gegevens worden bewaard. Daarnaast vind je ook jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je daar gebruik van kunt maken en hoe jouw gegevens bij ons zijn beveiligd.

Wij hechten er veel waarde aan dat wij zorgvuldig omgaan met jouw gegevens. Als je je niet prettig voelt over het gebruik van jouw gegevens, neem dan gerust contact met ons op.

Reikwijdte privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevens die wij van jou vastleggen en bewaren. Verder valt hieronder ook  het berichtenverkeer vanuit de website via de contactpagina. De verplichte velden zijn hierbij aangegeven met een * .

De gegevens die je verstuurt via de contactpagina worden niet opgeslagen op de server van de ‘host’ van onze website.

Google Analytics verzamelt van jouw bezoek aan onze website het (geanonimiseerde) IP-adres van jouw computer en het tijdstip van bezoek. Google Analytics gebruikt cookies.

Op grond van de AVG zijn wij verplicht om een bewerkersovereenkomst met Google te sluiten en hebben dit gedaan. Er worden door Google geen gegevens over jouw bezoek aan onze website gedeeld met derden, ook niet voor advertentiedoeleinden.

De gegevens die Google Analytics verzameld zijn verder anoniem en zijn dus niet gekoppeld aan jouw persoonsgegevens

Doelen gegevensverwerking

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens door ons vastgelegd. Deze worden hieronder toegelicht.

Als je een afspraak met ons maakt dan leggen wij dit vast op een ‘klant- en behandelformulier’.

Wij noteren jouw voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email-adres en de afspraakdatum. Wij doen dit om contact met je te kunnen opnemen als een afspraak onverwacht niet door kan gaan (bijvoorbeeld door ziekte). De gevraagde gegevens zijn hiervoor noodzakelijk.

Tevens noteren wij het soort massage en na afloop eventuele bijzonderheden die tijdens de massage zijn opgevallen. Dit doen wij om bij een afspraak na te kunnen gaan of je eerder bij ons bent geweest, welke massage je toen hebt gehad en welke bijzonderheden er toen eventueel waren. Wij kunnen daar rekening mee houden bij een vervolgbezoek. Deze gegevens zijn nodig om de kwaliteit te kunnen leveren die wij voor ogen hebben.

De statistieken van Google Analytics gebruiken wij voor het verbeteren van onze website.

Verstrekken van gegevens aan derden en bewaartermijn

Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan derden.

Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn om te kunnen voldoen aan onze (fiscale) verplichtingen.

Als je na jouw laatste bezoek aan onze praktijk meerdere jaren niet meer bent geweest, dan verwijderen wij jouw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en klachtenregeling

Jouw gegevens worden alleen bewaard als je daar geen bezwaar tegen hebt. Wij vragen daarnaar tijdens jouw bezoek aan onze massagepraktijk. Verder heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Als je dit wilt, neem dan gerust contact met ons op dan zorgen wij daar voor.

Als je een klacht hebt over de wijze waarop wij omgaan met jouw gegevens dan kun je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) .

Gegevensbeveiliging

Jouw gegevens worden op papier bewaard in mappen in een afgesloten kast. Wij hebben uitsluitend toegang tot deze gegevens. Daarnaast worden naam, adres en woonplaats digitaal bewaard op één computer (Digitaal outlook adressenbestand). De toegang tot deze computer is beveiligd met een wachtwoord. Verder gebruiken wij McAfee beveiligingssoftware.

De website en het berichtenverkeer zijn beveiligd met een zogenaamd SSL-certificaat.

(zie het ‘slotje’ links van ons URL-websiteadres als je de website hebt geopend).

Wij maken maandelijks een backup van de gegevens ten behoeve van onze fiscale verplichtingen.

Mochten er hoe dan ook gegevens zoekraken, dan noteren wij dit zogenaamde datalek in een apart bestand.

Deze privacy verklaring is conform de richtlijnen van de AVG opgesteld op 6 mei 2018 en wordt aangepast indien wettelijke eisen daar aanleiding toe geven.

Massagepraktijk Medistone

De kerkuil 146  7591KD Denekamp

0541351983

www.medistone.nl   info@medistone.nl

KvK-nr. 08137829

Btw.nr. NL0019538533